Mammas farmors filt

Jag har sedan länge i min ägo två filtar som min mammas farmor virkade för 60-70 år sedan. Klassiska mormorsrutor i olika restgarner. Filtarna – som är märkta av tidens tand, lite slitna och malätna – och deras historia, gamla lapptäcken och min då nyinförskaffade stickmaskin var utgångspunkt och inspiration för detta textila projekt som jag visade delar av under Norsesundsgruppens Konstvandring 2008. Jag har sprättat isär filtarna och använt de hela rutorna i nya sammanhang.
Great-grandmother’s blanket
Since many years I have two blankets in my possession that my great-grandmother crocheted 60-70 years ago . Classical granny squares made from yarn left overs. The blankets – marked by time, worn and moth-eaten – and their history, old patchwork quilts and my at that time recently bought knitting machine were the starting points and inspiration for this textile project that I showed parts of at Norsesundsgruppens Konstvandring 2008. I have unstitched the blankets and re-used the not worn out parts in a new context.

Comments are closed.