Ström & Svensson

Jag är uppväxt med korv.
Min farfar Gustaf Svensson drev charkuterirörelse i Linköping med kompanjonen Set Ström – Ström & Svensson.
Så småningom utvecklades rörelsen till en korvfabrik och Ström och Svensson blev Essman. Farfar dog innan jag föddes. Pappa var inte så intresserad av korv men mina farbröder drev korv­fabriken vidare under min uppväxt. I det här projektet har jag lekt med former inspirerade av korv. Miljöbilderna är från utställningen Ström & Svensson i Magasinet i Norsesund 2003.

I’m grown-up with sausages.
My grandfather had a pork-butcher’s business in Linköping with his companion Set Ström – Ström & Svensson.
The business developed into a sausage factory and the name changed to Essman. My grandfather died before I was born. Dad wasn’t interested in the sausage business but my uncles carried on running the factory during my childhood. In this project I have been playing with shapes inspired by sausages. The installation images are from the exhibition Ström & Svensson in Magasinet in Norsesund 2003.

Comments are closed.