… and the forests will echo with laughter

Ett arbete i skogen i Norsesund sommaren 2014 tillsammans med Agneta Segerfelt.
Stegarna är byggda av dött och delvis murket virke från platsen. Verket finns kvar så länge det går att särskilja från den omgivande skogen.Foton: Helena Marika Ekenger

Comments are closed.