Full Fart Framåt!

Jag arbetade tillsammans med konstnären Björn Lövin när han gjorde utställningarna Om det personliga på Moderna Museet (1987) och C- Kampen om verkligheten på Kulturhuset i Stockholm (1988). 2009 fick jag i uppdrag att restaurera skulpturen Full Fart Framåt (från ”C – Kampen om verkligheten”) åt Avesta Kommun. Den visas nu på Verket i Avesta i Björn Lövins Galleri som invigdes i samband med öppnandet av Avesta Art 2010.

Full Speed Ahead!

I was working with the artist Björn Lövin when he was doing the exhibitions On the personal at Moderna Museet (1987) and C – The Struggle for Reality at Kulturhuset, Stockholm (1988). 2009 I performed the commission to restore the sculpture Full Speed Ahead (from C – The Struggle for Reality) for Avesta Kommun. The sculpture is now part of Björn Lövins Galleri at Verket in Avesta that was opened at the vernissage of Avesta Art 2010.

Comments are closed.