Kommunicerande kärl

En utställning i kryptan i Lunds domkyrka 6 oktober – 4 november 2018 där mitt verk Käril efter käril… möter Nils Ramhøjs målningar ur sviten Bilder av en far.

Uttrycket Kommunicerande kärl skapar associationer till naturvetenskapen och bjuder ett visst motstånd. Det kan vara en metafor för den rent fysiska aspekten på existensen, kroppen som föds och dör, förmultnar och blir till nytt liv, ett kretslopp där summan av energi är konstant. Ett uttryck för att allt hänger samman.
Nils Ramhøjs målningar är personliga – utan att bli privata – medan Käril efter käril… skapar ett avstånd till det personliga och en närhet till det gemensamma. Skalar bort yttre omständigheter och attribut, det enskilda livet blir till en kort parentes, eller några sandkorn, som fogas samman med de som kom före och de som kommer efter.
xx

Foton: Helena Marika Ekenger

Comments are closed.