Oljans sång!

Den 28 juni reste Ett kryss för tanken (Helena Marika Ekenger och Agneta Segerfelt) till Litlefjellet i Romsdalsfjällen för att delta i Kunst i Natur 2015 under Norsk Fjellfestival.
Årets tema var Lyden av frihet.
OLJANS SÅNG
Ljuden av frihet, i vår tid?
Brum brum, tut tut… pappas bil! En röd Mustang, fri fart, tut tut här kommer vi! Generationer har upplevt bilen som den stora frihetssymbolen.
Norges frihet, friheten att stå utanför EU, bestämma själva. Frihet och välstånd.
Så hur ljuder friheten?
Oljans sång! Lockar och lovar.
Cargo kult. Att locka till sig rikedom genom att imitera. Mat och förnödenheter kom med flygplan till de amerikanska soldaterna i Melanesien och Nya Guinea. Då byggde ursprungsbefolkningen flygplan i trä. Och väntade.
Under arbetet. En vandrare undrar vad vi bygger, funderar på att om det varit möjligt att borra efter olja på Litlefjell så hade man gjort det…
Oljans sång – sista versen…


Material: trä, snören, tjära, silikatfärg
Mått: 150 x 150 x 350 cm
Foton: Helena Marika Ekenger, Agneta Segerfelt och Hannah Streefkerk

Comments are closed.