Ekenger+Ramhøj

En utställning i magasin NORSESUND som är en del av Norsesundsgruppens Konst & Kulturfestival 2019. Öppettider: 24-25/8 och 13/8-1/9 kl 12-17 samt finissage 1/9 kl 17.30 med en fri improvisation i utställningen med musikerna  David Sundby (slagverk), Håkan Strängberg (trombon) & Mats Eklöf (tenorsax).
Mer info på facebook.com/events/1427087224107049/

Den gemensamma utställningen Kommunicerande kärl i kryptan i Lunds Domkyrka gav mersmak och nu har Helena Marika Ekenger och Nils Ramhøj gjort en gestaltning av verken Käril efter käril… och Bilder av en far i magasin NORSESUND. Den gemensamma tematiken rör sig i området mellan livet och döden, det kända och det okända.
Nils Ramhøjs Bilder av en far är ett personligt och samtidigt allmängiltigt projekt. I denna serie målningar ser vi en åldrad man som nått slutet av livets genomresa.
Helena Marika Ekengers Käril efter käril… är mer symboliskt och skapar ett avstånd till det personliga och en närhet till det gemensamma, försöker skapa tröst.

This entry was posted in Curating, Exhibitions, News, Works. Bookmark the permalink.

Comments are closed.