Emergency signal: due to the current situation

Titel: “Emergency signal: due to the current situation”
Plats: Kooiduinen, Ameland, Nederländerna 2021
Jag var en av åtta inbjudna konstnärer i ett Open-Air Art project i Kooiduinen, ett naturreservat på Ameland. Projektet var en del av Artmonth Ameland 2021.

Genomfört med stöd från Konstnärsnämnden.
This entry was posted in Art in Nature, Exhibitions, Works. Bookmark the permalink.

Comments are closed.