Kunst i Natur 2017

Mer regn än sol under arbetet med Solur (Fjellur) på Litlefjell första veckan i juli…
Efter en övernattning på fjället blev det i alla fall ett solur, och bilder på det färdiga verket finns att se här.

This entry was posted in Art in Nature, Exhibitions, News, Works. Bookmark the permalink.

Comments are closed.