… and the forests will echo with laughter

Läs på Floda Nyheter.se om mitt och Agneta Segerfelts arbete med Skogens hemligheter inför Norsesund konstvandring 2014!

This entry was posted in News, Works. Bookmark the permalink.

Comments are closed.